Czego nie ma najpierw w zmysłach,
tego nie ma później w umyśle.
Maria Montessori

O nas

Naszym celem jest pomóc każdemu dziecku w jego integralnym rozwoju, przy pełnym poszanowaniu jego wolności i godności, we współpracy z rodzicami

Szacunek dla indywidualności dziecka i wiara w jego wewnętrzny potencjał są podstawą naszej pracy. Pragniemy stworzyć warunki, w których dzieci, zarówno te o większych, jak i te o mniejszych możliwościach, będą mogły w pełni rozwinąć swoje unikalne potencjały.

Przygotowane otoczenie w przedszkolu Montessori pozwala dzieciom rozwinąć naturalną chęć zdobywania wiedzy. Wrodzona dziecięca pasja uczenia się jest wspierana poprzez umożliwienie im spontanicznej celowej aktywności, pod kierownictwem dobrze przygotowanego nauczyciela. Przez swoją pracę, dzieci rozwijają koncentrację i radosną samodyscyplinę.

Dzieci rozwijają się w swoim własnym tempie i zgodnie z własnym rytmem, według indywidualnych możliwości.

Istotą wychowania jest doprowadzenie dziecka do samodzielności, niezależności od dorosłych, odpowiedzialności. Dzięki pedagogice Montessori pomagamy dzieciom odkryć swoją godność wśród własnych niedoskonałości i osobistych ograniczeń. Chcemy nauczyć dzieci wyrażać swoje zdanie, bronić własnego stanowiska i swoich praw w sposób kulturalny, nie raniąc godności drugiego człowieka i jego prawa do własnego zdania. Pragniemy, aby były szczęśliwe, potrafiąc akceptować siebie i innych ludzi w ich różnorodności bez porównywania się z nimi. W przedszkolu dzieci uczą się pracować zarówno niezależnie jak i współpracować z innymi.

Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy:
cieszyć się bez powodu,
być ciągle czymś zajętym
i domagać się ze wszystkich sił tego,
czego się pragnie
Paulo Coelho

Nasza oferta

Przedszkole w Gdańsku Osowa korzysta z pomocy Montessori

Stały dostęp do pomocy montessoriańskich

Cały materiał dydaktyczny dostępny w sali spełnia kryteria metody Montessori. Są to przedmioty dobrej jakości, starannie wykonane, w miarę możliwości z naturalnych materiałów, przedstawiające rzeczywistość oraz umożliwiające samodzielne korzystanie z nich. W sali mamy żywe rośliny, którymi dzieci mogą się opiekować. Używamy prawdziwych ceramicznych naczyń. Materiały dydaktyczne są estetycznie prezentowane na pięknych tacach i drewnianych regałach. Te elementy uczą szacunku do materiałów i zainteresowania ich estetyką. Koncentrują na rozwijaniu praktycznych, życiowych umiejętności. Angażują dzieci w celową i rzeczywistą aktywność. Wiedza, że mogą robić prawdziwe rzeczy ma ogromne znaczenie dla ich poczucia własnej wartości.

Lekcje języka angielskiego w przedszkolu Montessori - Gdańsku Osowa

Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się trzy razy w tygodniu. Prowadzone są przez lektorów z mobilnej szkoły językowej MAGIC Learning, która specjalizuje się w nauczaniu dzieci. To, co wyróżnia te zajęcia, to włączenie do standardowego programu elementów, które sprawdzały się w przedszkolach w Toronto - w środowisku wielokulturowym i wielojęzycznym. W ich skład wchodzą: muzyka i śpiew, kreatywne zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy, dzięki którym dzieci poznają różne pojęcia poprzez dotyk i doświadczenie. Wszystkie te elementy uruchomiają wyobraźnię dziecka, mobilizują do twórczego myślenia i pomagają w odkrywaniu różnych idei przy pomocy zmysłów. Umiejętności te są nie tylko niezbędne dla prawidłowego rozwoju młodego człowieka, ale też gwarantują szybkie i skuteczne przyswajanie języka obcego. Lektorzy posiadają nie tylko odpowiednie kwalifikacje, ale też mają fantastyczny kontakt z dziećmi i energię twórczą. Pozytywny pierwszy kontakt z językiem angielskim owocuje u dzieci optymistycznym nastawieniem i motywacją do nauki w przyszłości.

Zajęcia z rytmiki i muzyki w Punkcie Przedszkolnym w Gdańsk Osowa

Zajęcia rytmiczno - muzyczne

Raz w tygodniu w przedszkolu odbędą się zajęcia z tańca dla dzieci pt. "Taneczne podróże". W trakcie tanecznej podróży wyruszamy w niezwykłą wyprawę po świecie tańca, ruchu i baśni. Poznajemy różne rejony świata i odwiedzamy miejsca, w których mieszkają bajkowi bohaterowie. W czasie lekcji najmłodsi tancerze odkrywają rytmy wielu tańców, wykonują swoje pierwsze układy taneczne, biorą udział w konkursach i zabawach ruchowych. Zajęcia prowadzą profesjonalni instruktorzy z Akademii Just Dance.

Gimnastyka w elementami korekty w przedszkolu Montessori w Gdańsku Osowa

gimnastyka z elementami korekty

O prawidłowy fizyczny rozwój dzieci dbamy poprzez regularne zajęcia z gimnastyki z elementami korekty

Zajęcia plastyczne w Gdańsku w Przedszkolu Montessori

zajęcia plastyczne

W naszej placówce odbywają się regularnie zajęcia plastyczne

Punkt Montessori w Gdańsku Osowa oferuje zajęcia z ceramiki

Ceramika

Zajęcia z ceramiki i innych form plastycznych prowadzone są przez Panią Agnieszkę z Pracowni Artystycznej Wichrowe Wzgórze. Dla dzieci zajęcia te są okazją nie tylko do budowania wyobraźni, ale też rozwoju koordynacji ruchowej i małej motoryki. Na zajęciach robimy różne rzeczy, jak:

  • lepimy z gliny
  • zdobimy kolorowymi szkliwami
  • malujemy
  • rysujemy
  • stemplujemy
  • tworzymy kolaże, mozaiki, naklejanki tekstylne, witraże i wiele innych kompozycji

Pani Agnieszka odwiedza nas raz w tygodniu.

Zajęcia z eksperymentami w przedszkolu na Osowej

zajęcia pt. Ciekawy Świat z eksperymentem

Kilka razy w roku w przedszkolu przeprowadzane są eksperymenty prowadzone przez fachowca :)

Przedszkole Montessori Osowa zapewnia opiekę logopedy

opieka logopedyczna

W przedszkolu zapewniamy opiekę logopedy

Punkt przedszkolny Montessori Osowa zapewnia dzieciom ubezpieczenie NNW

roczne ubezpieczenie NNW

Każde dziecko jest ubezpieczone w ramach NNW

Dziecko nie jest pustym naczyniem,
nie zawdzięcza wszystkiego co wie nam,
którzy go tego nauczyliśmy.

Nie, dziecko jest budowniczym człowieka.
Każdego człowieka na tym świecie ukształtowało dziecko którym kiedyś był.
Maria Montessori

Kontakt do nas

Klub Przedszkolaka Montessori

  • ul. Parkingowa 2A
  • 80-299 Gdańsk Osowa
  • tel: 510 256 748
  • email: jagoda.bukowska@gmail.com